MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Maršrutai

Tyrinėjant medinę miestų architektūrą, atrasta daug įvairiomis vertėmis (architektūrine, istorine, memorialine) pasižyminčių pastatų, kuriuos verta išskirti bendrame medinės miesto architektūros kontekste. Vien skirtingose Kauno miesto teritorijose galima aptikti unikalių, konkrečiam rajonui būdingų, pastatų. Siekiant plačiau supažindinti su medinio paveldo įvairove, sukurti skirtingų Kauno miesto teritorijų maršrutai - Žaliakalnyje, Žemuosiuose Šančiuose bei Panemunėje. Žaliakalnyje kviečiame pasidomėti pastatais, kuriuose gyveno XX a. pirmosios pusės Lietuvos inteligentai, kūrėjai, žymūs visuomenės veikėjai. Panemunėje pristatoma senojoje miesto dalyje - Vaidoto gatvėje vyraujantys mediniai pastatai, taip pat - buvusios vasarvietės teritorijos mediniai vasarnamiai, vilos. Žemuosiuose Šančiuose išskirti tik šiam rajonui būdingi mediniai XIX a. pb. geležinkeliečių bei kariškių namai. Taip pat pristatomi senųjų, sodybinio tipo namų pavyzdžiai. Kadangi dėl vykdomų remontų, įvairių pakeitimų, o kartais ir nepriežiūros, medinių pastatų būklė bei vaizdas nuolat kinta, maršrutuose pateikiamos įvairaus laikotarpio nuotraukos, atrasti pastatų planai, ikonografija. Taip siekiama parodyti ne tik medinio paveldo įvairovę, bet ir bėgant laikui besikeičiančius objektus, o kartu ir kintantį miesto vaizdą.