MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

D.U.K.

 • Norite užduoti klausimą?

 Rašykite el. paštu:  info@archimede.lt. Stengiamės atsakyti į visus su mediniais objektais susijusius klausimus.

 • Kokią informaciją galima sužinoti šioje svetainėje?

 Apie kiekvieną namą pateikiami šie duomenys: vietos identifikacija (susieta su žemėlapiu), pastato tipas, paskirtis, aukštų skaičius, paveldosauginis statusas, jeigu žinoma – statybos metai, statytojas, projektuotojas. Atskirai prisegtos namų projektų kopijos iš Kauno apskrities archyvo, istorinės nuotraukos iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos ir kitų kolekcijų, Seniūnijų ribos nurodomos pagal šiuo metu galiojantį Kauno miesto administracinį suskirstymą.

 •  Kaip naudotis svetainės paieškos sistema?

 Dominančio objekto galima ieškoti keliais būdais: paieškos laukelyje įvedant vieną požymį (adresas, pastato tipas, gatvės ar miesto dalies pavadinimas, statytojo, architekto pavardė, aukštų skaičius). Išplėstinė paieška leidžia grupuoti objektus pagal kelis požymius.

 •  Ar lankytojai gali keisti informaciją apie pastatus, pridėti savo fotografijų ir pan.?

 Keisti ar pridėti informaciją gali tik tinklalapio administratorius. Jei lankytojas norėtų pateikti naudingos informacijos, pataisų, siūlymų ar pan., maloniai prašome rašyti el. paštu info@archimede.lt

 •  Kas talpinama skiltyje IKONOGRAFIJA?

 Čia surasite senas fotografijas iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos ir privačių kolekcijų. Kadangi ne visus nuotraukose įamžintus objektus pavyko identifikuoti, prašome tinklapio lankytojų pagalbos, nustatant neatpažintų namų adresus. Taip pat kviečiame prisidėti prie ikonografijos kolekcijos kaupimo ir atsiųsti senesnių medinių namų nuotraukų.

 •  Kas talpinama skiltyje DINGĘS MEDINIS KAUNAS?

 Šioje rubrikoje publikuojamos fotografijos ir brėžiniai, kuriuose matomi sunykę arba sunaikinti mediniai pastatai įvairiose Kauno vietose.

 • Kam suteikiami simboliniai medaliai  „Autentiškas namas“ ir „Tinkamai tvarkomas“?

 Simbolinis medalis "Autentiškas namas" suteikiamas tiems objektams, kurie yra išlaikę autentišką, nepakitusį tūrį, langų formas ir skirstymą, apkalimą, puošybos detales ir kitus elementus.

 Simbolinis medalis "Tinkamai tvarkomas" suteikiamas tiems objektams, kuriuose yra vykdomas palaikomasis remontas, jie reguliariai dažomi, senos susidėvėjusios detalės keičiamos naujomis, bet artimomis autentiškoms medžiagoms ir t.t. 

 Jeigu objektas yra autentiškas ir tinkamai sutvarkytas, jam gali būti skiriami abu simboliniai medaliai. Pastato būklė vertinama fotofiksacijos metu, kurios datą rasite ant kiekvienos nuotraukos.

 •  Kokią informaciją galima skiltyje TEISINIAI DOKUMENTAI?

 Skiltyje pateikiamos nuorodos į svarbiausius tarptautinius paveldosaugos dokumentus, skirtus medinei architektūrai bei į aktualius Lietuvos institucijų (Kultūros ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, etc.) dokumentus, skirtus medinės architektūros apsaugai.

 •   Kas pateikiama skiltyje PUBLIKACIJOS?

 Čia pateikiama trejopo pobūdžio medžiaga: specialistų atlikti ir niekur iki šiol neskelbti medinės architektūros tyrimai, nuorodos į mokslininkų parengtas knygas bei straipsnius apie medinę architektūrą Lietuvoje ir kitose šalyse (dalį tekstų galite skaityti pdf formate) ir Lietuvos universitetuose apginti magistrų ir bakalaurų darbai medinės architektūros tema. Informacija nuolat pildoma.

 •   Ką rasite skiltyje PATARIMAI?

  Šioje „Archimedės“ skiltyje skelbsime ir nuolat papildysime specialistų patarimus apie medinių namų priežiūrą, remontą, restauravimą.

 •   Apie ką rašoma skiltyje PASLAUGOS?

  Šioje skiltyje rasite naudingos informacijos apie medinių namų atnaujinimui rekomenduojamus langus, sienų apdailą ir kitas medžiagas, taip pat apie naujų medinių namų statybą. Lankytojams rekomenduojame keletą kokybiškai medžio darbus atliekančių įmonių.

 •   Kokia mūsų KOMANDA?

 Šioje skiltyje surasite visus Archimedės duomenų bazės darbuotojus – nuo sumanymo autorių iki savanorių, padedančių įgyvendinti projekto idėjas.

 •  SVARBU: 

  Tam, kad duomenų bazė www.archimede.lt būtų nuolat palaikoma ir prieinama lankytojams, yra įgyvendinami projektai, kuriems finansavimas skiriamas iš skirtingų šaltinių ir kuriems vadovauja skirtingi žmonės. Todėl, jeigu turite nusiskundimų ar pageidavimų, prašome juos išreikšti projekto įgyvendinimo metu už tai atsakingiems asmenims ir institucijoms. Pasibaigus projektui ir/arba nesant galimybės  susisiekti su buvusio projekto vadovu, svetainę administruojanti komanda neįsipareigoja atlyginti finansinę ar moralinę žalą.

 • Svetainėje esančiais duomenimis prašome naudotis nekomerciniais tikslais ir laikytis „Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo“ nuostatų.