MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Idėja

Medis – šilta, bet ir trapi medžiaga. Lietuvoje medžio statybos tradicija plačiai išsišakojusi. Kaimo trobesiai, medinės bažnyčios nuo seno buvo gerbiami ir specialistų tyrinėjami. Į miestų namus žiūrėta ne taip palankiai, manant, jog gyventojai medį naudojo dėl lėšų trūkumo. Šiandien medinė miestų architektūra suvokiama kaip estetinė ir etinė vertybė. Urbanizuotoje Europoje jos pavyzdžių beveik nebėra (išskyrus skandinavų šalis). Mūsų ekonominėmis sąlygomis medinę architektūrą prižiūrėti nėra lengva, tačiau ji – unikali miesto istorijos liudininkė, tad esam atsakingi, kad atėjusieji po mūsų rastų šiuos namus, arba bent žinią apie juos.

Šio tinklalapio misija – sukaupti duomenis apie miesto medinius namus: užfiksuoti ir aprašyti tuos, kurie išlikę, surinkti statybos projektus, neišlikusių pastatų nuotraukas.  Kai ši medžiaga taps viešai pasiekiama, viliamės, jog atsiras daugiau medinės architektūros gerbėjų, pasiryžusių tausoti šį savitą vietinį paveldą. Duomenų bazės idėją inspiravo kasmet blogėjanti Kauno medinių namų būklė ir drauge – giliau suvokta medinės architektūros svarba miesto kultūrinei tapatybei.  

Paveldo mylėtojams medinių namų vertingumas atrodo neginčijamas, tačiau – ir tai visiškai suprantama – savininkų ir naudotojų požiūrį pirmiausiai lemia praktiniai sumetimai. Bendraujant su namų gyventojais įvairiuose miestuose teko patirti, kiek pastangų ir lėšų reikalauja medinukų priežiūra. Valstybė ir savivaldybės Lietuvoje iki šiol negeba organizuoti paramos privačių namų tvarkymui.

Kurdami šį tinklalapį, norėta bent šiek tiek pagelbėti namų savininkams, kad jie rastų informaciją apie tinkamą namų tvarkymą, stogų, langų remontą, sienų dažymą. Tikimės, jog duomenys apie pastatų istoriją bei architektūrą bus įdomūs ne vien paveldo specialistams, bet ir projektuojantiems architektams, gyventojams bei plačiam smalsių kauniečių ratui. Pagaliau ta namų dalis, kuri neišvengiamai sunyks, bent jau bus nufotografuota ir aprašyta...

Svetainėje esančiais duomenimis prašome naudoti nekomerciniais mokslo ir edukacijos tikslais, skelbiant juos – nurodyti autorystę ir  tinklalapio adresą.

 Medinės architektūros duomenų bazėje siekiama sukaupti medžiagą apie įvairiuose Lietuvos miestuose išlikusius medinius namus. Tinklapyje kol kas atsispindi tik dalis surinktos informacijos. Įgyvendinus 2013-2014 m. vykdytą projektą „Archimedė – Kauno miesto medinės architektūros duomenų bazė“ buvo atliekama išsami Kauno miesto rajonų - Vilijampolės, dalies Žaliakalnio, Panemunės, Aukštųjų Šančių medinių namų fotofiksacija ir archyvinių duomenų rinkimas. Lauko tyrimų metu buvo fiksuojami visi mediniai namai, nors ir praradę dalį pirminio medžiagiškumo. Duomenų bazėje plačiau pristatomi gerai išlikę objektai. Įtraukiami ir tie mediniai namai, kurių išorės sienos statybos metu buvo nutinkuotos. 2014 -2015 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto ir įgyvendinto projekto „Mediniai miestai" - architektūros duomenų bazė"  metu toliau buvo dokumentuojamas ir fiksuojamas Kauno miestas, taip pat sukurta Birštono ir Druskininkų miestus apimanti platforma, įgyvendinta šių dviejų kurortinių miestų fotofiksacija, Lietuvos ir užsienio archyvuose surinkta ir paskelbta ikonografija, pristatyti išlikę ir neišlikę objektai. Taip pat sukurtas instrumentas, leidžiantis duomenų bazėje esančius medinius pastatus apjungti į turistinius maršrutus bei paįvairinti jų aprašus nauja informatyvia medžiaga.

Norėdami atkreipti dėmesį į autentiškus  bei tinkamai prižiūrimus pastatus, juos paženkliname simboliniais medaliais už tinkamą tvarkymą ir autentiškumo išlaikymą.