MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Apie projektą

 Miestų medinės architektūros duomenų bazė skirta nykstančio medinio paveldo dokumentavimui. Tai skaitmeninis topografinis katalogas, kuriame kaupiama vizualinė, dokumentinė ir analitinė medžiaga apie medinius pastatus įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Jį ruošia architektūrologijos specialistai, užtikrindami informacijos patikimumą. XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje didžioji dalis miestų namų buvo mediniai. Išlikusių pastatų fizinė būklė dažniausiai prasta. Kiti atnaujinami, dėl lėšų stokos arba neišmanymo naikinant tradicinius architektūros elementus bei medžiagiškumą.

Duomenų bazės tikslas – surinkti kuo daugiau informacijos apie išlikusius medinius namus. Kaupiamus duomenis sudaro esamos būklės fotofiksacija, ikonografinės nuotraukos, projektiniai brėžiniai ir kitos archyvinės žinios, o taip pat statinio charakteristika, apibūdinanti architektūros ypatybes. Pastatams parengti trumpieji ir ilgieji aprašai. Kadangi duomenų bazėje vyrauja privatūs nevisuomeniniai mediniai namai, daugelio jų aprašai yra minimalūs, apsiribojant trumpa statinio charakteristika, o interjero fotofiksacija nėra viešai publikuojama. Apie pastatus, kuriuose gyveno žymūs žmonės arba yra išlikę autentiškų detalių, istorinės bei ikonografinės medžiagos, yra parengti detalūs aprašai.