MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Etapai

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMO VEIKLA:

2015 m. vykdytas projektas "Pasivaikščiojimai po medinį Kauną: Kauno miesto medinės architektūros skaitmeniniai maršrutai". Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

2014 - 2015 m. vykdytas projektas „Mediniai miestai" - architektūros duomenų bazė" (LIT-8-90). Projekto tikslas – kaupti, skaitmeninti ir skelbti sistemingus duomenis apie 2 svarbiausių Pietų Lietuvos balneologinių kurortų (Druskininkų ir Birštono) bei Kauno miesto medinę architektūrą. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą.

2013 m. vykdytas projektas "ATVIRI NAMAI: praktinių seminarų ciklas apie miesto medinių namų tvarkybą, priežiūrą ir prevenciją". Projektą finansuoja: Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos.

2012 – 2013 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Menotyros katedros dėstytojų, doktorantų, studentų ir savanorių grupė vykdė LMT finansuojamą projektą „Archimedė – Kauno miesto medinės architektūros duomenų bazė“ (LIT-6-12). Pagrindinis projekto tikslas – sukaupti, suskaitmeninti ir viešai paskelbti sistemingus duomenis apie Kauno miesto medinių namų architektūrą. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą.

2012 - 2013 m. - Vytauto Didžiojo universiteto klasterio "Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai" mokslininkai vykdė projektą "Kauno miesto medinio paveldo dokumentavimas". Projektą finansuoja Vytauto Didžiojo universitetas.

2013 m. balandžio 25 d. suorganizuotas viešas mokslo renginys „Žalios“ medinės architektūros išlikimo idėjos“. Daugiau informacijos ČIA.

2011 m. medinio paveldo ekspertų iniciatyva buvo pradėta kurti profesionali Kauno miesto medinės architektūros duomenų bazė „Archimedė“ ir tinklalapis. Užsakovas –  Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius. Projektą finansavo Kauno miesto savivaldybė.
2009 m. lapkričio 19 d. Architektų namuose Kaune vyko diskusija „Medinės miesto architektūros pažinimas ir saugojimas“, kurioje dalyvavo medinės architektūros specialistai, projektuotojai, namų savininkai. Pritarta medinės architektūros dokumentavimo idėjai.

2009 m. Vytauto Didžiojo universitete  buvo vykdomas edukacinis projektas „Medinės miesto architektūros pažinimas ir saugojimas“. Atlikta detali kai kurių namų fotofiksacija, kalbinti namų savininkai, stengtasi išsiaiškinti, kokie sunkumai ir poreikiai iškyla gyvenant ir tvarkantis sename mediniame name.

2008 m. fotografas Andrius Surgailis karu su Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto profesore dr. Nijole Lukšionyte parengė ir išleido fotografijų albumą „Medinis Kaunas“, kuriame užfiksuota virš 200 namų ir įvardinta nykstančios medinės architektūros problema.