MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Renginyje apie medinės architektūros išsaugojimą diskutuota karštai

Vytauto Didžiojo Universiteto menų galerijoje „101” Kaune balandžio 25 d. (ketvirtadienį) vyko viešas praktinis mokslo renginys „Žalios“ medinės architektūros išlikimo idėjos“, kuris sulaukė nemažo paveldosaugos specialistų, medinių namų savininkų, architektų, menotyrininkų bei miesto gyventojų susidomėjimo.

Visuomenės dėmesys Kauno medinei architektūrai, jos vertės suvokimas, tinkama priežiūra – tai nauji, alternatyvūs būdai, leisiantys sukurti pridėtinę ekonominę, kultūrinę vertę šiam materialiajam turtui bei kreipti žvilgsnį į tikrąsias vertybes.

 VDU klasterio „Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai“ mokslininkų ir VDU Menų fakulteto magistrantų organizuotame renginyje daug dėmesio buvo skirta ne tik medinės architektūros išsaugojimo idėjoms, bet ir bendruomenės klausimams spręsti. Tenka pripažinti, jog Kauno medinė architektūra yra probleminė paveldosaugos sritis. Tai lemia daug įvairių priežasčių – savininkų kaita ir didelis jų skaičius viename name, ribotos finansinės galimybės, paviršutiniškas nekilnojamojo turto investuotojų požiūris, kai svarbesnė yra žemės vertė, ne medinės architektūros unikalumas. Tačiau perspektyvos gali būti optimistinės mokantis ir perimant gerus pavyzdžius. Tą parodė architekto Audrio Karaliaus asmeninė patirtis tvarkant medinį namą Žaliakalnyje, kaimynų latvių sėkmingai tvarkomi mediniai pastatai Liepojoje, pavyzdžiai Prancūzijoje bei Vokietijoje.

 Renginio programą pradėjo VDU MF magistrantai pristatę savo požiūrį ir supažindinę su gerai žinomų miesto architektų nuomone apie Kauno medinį paveldą. Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio inspektorius A.Liako minčiai, jog kasdienybė mediniuose namuose taps tam tikru gyvenimo būdu pritarė ir Kauno m. savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistas S.Rimas. Šių įstaigų darbuotojai, dažnai susiduriantys su medinių namų savininkais ir naudotojais, savo darbo specifiką pailiustravo įvairiais praktiniais pavyzdžiais. LR kultūros ministerijos EEE finansinio mechanizmo programų vadovė E.Mečinskaitė pristatė jau šiais metais prasidėsiančios EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ galimybes medinio paveldo atnaujinimui. Šioje programoje numatyta įvairių apribojimų, tačiau kiekvienas renginio dalyvis galėjo asmeniškai aptarti jam rūpimus klausimus. Architektų A.Karaliaus ir O.Urbšytės mintys apie vis dažniau inteligentijos pastangomis nepigiai tvarkomą medinį paveldą suteikia vilties, jog Kauno ir kitų miestų medinukai bus išsaugoti. Susitikimą užbaigė moderatorės prof. dr. N.Lukšionytės ir „Archimedės“ koordinatorės dr. I.Veliutės pristatymas apie naujas duomenų bazės ir tinklalapio www.archimede.lt galimybes.

 Renginio metu vyko karštos medinių namų gyventojų diskusijos, buvo aktyviai dalinamasi praktine patirtimi bei iškylančiais teisiniais tvarkymo problemų aspektais.

 Renginio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams ir kolegoms už palaikymą bei žiniasklaidai už dėmesį šiam įvykiui. Tikimasi, kad tokie renginiai taps gražia medinės architektūros puoselėjimo tradicija bei paskatins aktyviau jungtis bendruomenę kartu spręsti iškylančias problemas.