MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Geležinkeliečių namai

Geležinkeliečių namai išsidėstę netoli stoties (A. Juozapavičiaus pr. 124c, 125, 131, Tunelio g. 17). Jie statyti XIX a. pabaigoje Geležinkelių valdybos iniciatyva šios žinybos tarnautojams ir darbininkams. Namuose talpinta po 6-8  kompaktiškus butus. Išorėje naudotas drožinių dekoras, tačiau jo variantai pasikartojantys, motyvai primena Rusijos medinę architektūrą.