Kauno
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Kaunas

XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje didesnioji dalis Kauno mieste statomų trobesių buvo mediniai. Įvairiuose miesto istoriniuose rajonuose išliko apie 2000 gyvenamųjų vienos šeimos bei nuomojamų butų namų, kariškių, geležinkeliečių namų ir kitokių tipų pastatų. Jų kaip architektūros istorijos objekto vertę be išlygų pripažįsta menotyrininkai ir paveldo specialistai. Deja, pastatų fizinė būklė dažniausiai kritiška, o pradinė išvaizda nuolat pažeidžiama nevykusiais atnaujinimais, dėl lėšų stokos arba neišmanymo naikinant tradicinius architektūros elementus bei medžiagiškumą. 


Medinių namų išsaugojimas – didžiulė ekonominė ir teisinė problema. Duomenų bazės tikslas – surinkti kuo daugiau informacijos apie išlikusius medinius namus. Kaupiamus duomenis sudaro esamos būklės fotofiksacija, ikonografinės nuotraukos, projektiniai brėžiniai ir kitos archyvinės žinios, o taip pat statinio charakteristikos aprašas, apibūdinantis architektūros ypatybes.

Seniūnija: 
Vilijampolės
Tipas: 
miestiečių namai

Tipas:

Vietovė:
40
Paveldosauginis statusas: 
pastatas neturi teisinio apsaugos statuso
Seniūnija: 
Vilijampolės
Tipas: 
miestiečių namai

Tipas:

Vietovė:
40
Paveldosauginis statusas: 
pastatas neturi teisinio apsaugos statuso
Seniūnija: 
Vilijampolės
Tipas: 
miestiečių namai

Tipas:

Vietovė:
40
Paveldosauginis statusas: 
pastatas neturi teisinio apsaugos statuso
Seniūnija: 
Vilijampolės
Tipas: 
sodybiniai namai

Tipas:

Vietovė:
40
Paveldosauginis statusas: 
pastatas neturi teisinio apsaugos statuso
Autentiškas namas
Seniūnija: 
Vilijampolės
Tipas: 
miestiečių namai

Tipas:

Vietovė:
40
Paveldosauginis statusas: 
pastatas neturi teisinio apsaugos statuso

Puslapiai