Kauno
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Savanorių pr. 91

Seniūnija: 
Žaliakalnio
Gatvė: 
Savanorių pr.
Namo nr.: 
91
Tipas: 
kiti pastatai

Tipas:

Pastatą statė: 
Leiba Markusas
Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
visuomeninė
Šaltiniai: 
LVIA, F. 544, ap. 1, b.15155; KAA, F. 214, ap. 1, b. 6252; KAA, F. 218, ap. 1, b. 339; KAA, F.215, ap. 1, b. 61; KAA, F.215, ap. 1, b. 69.
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
2014 m. parengta pagal KVR medžiagą.
Tinkamai tvarkomas


Istorija. XIX a. pabaigoje prie Savanorių prospekto pirklys Leiba Markusas statė medinių kareivinių kompleksus, kuriuos nuomojo rusų kariuomenės kuopoms. Medinis, dviejų aukštų, gontais dengtu stogu pastatas Savanorių pr. 91 statytas apie 1895 m. Viduje pirmo ir antro aukštų erdvės pertvaromis buvo neskaidytos, tik paremtos medinėmis kolonomis, per vidurį sustatytos krosnys. Laiptinė įrengta prie šiaurinio fasado. Pastate tilpo II Kauno tvirtovės pėstininkų pulko dvi kuopos. Kieme stovėjo pagalbiniai trobesiai – du mediniai, vienas mūrinis. Turtą L. Markusas buvo užstatęs Vilniaus žemės banke, iš banko žemė ir pastatai prieš 1920 m. perėjo Kauno miesto valdybos žinion. 1920–1926 m. name buvo įsikūrusios įvairios Lietuvos kariuomenės įstaigos. 1926 m. įsteigta IV–oji pigių butų kolonija. Kareivinių patalpos buvo suskirstytos pertvaromis (kambariais), viduryje paliktas platus koridorius su krosnimis. 1934 m. įkurti nakvynės namai. 1935–1958 m. pastate veikė 28–oji Kauno miesto pradinė mokykla. 1961–1989 m. 9–oji vakarinė-pamaininė mokykla. 1989–1993 m. pastate buvo įmonės „Banga“ konstruktorių biuras. 1993 m. įkurta Žaliakalnio pradinė mokykla. 2011 m. mokyklai suteiktas „Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos“ vardas.

Architektūra. Dviaukštis pastatas yra kompaktiško tūrio, dengtas keturšlaičiu stogu, vidaus planavimas koridorinis. Mediniai perdenginiai remiasi ant sijų, kurias laiko kolonų tinklas. Lygiose fasadų plokštumose – medinių lentelių apdaila, su ritmiškai išdėstytomis langų eilėmis. Aukštai atskirti mediniais profiliuotais karnizais. Išlikusios molinių koklių krosnys su lieto špižiaus durelėmis, filinginės pagrindinio įėjimo durys su viršulangiu, sienų paneliai.

Kultūrinė vertė. Pastatas utilitarios architektūros, išlaikęs pradinį tūrį ir detales. Čia ir toliau veikia mokykla  (Vinco Bancevičiaus pradinė).