Kauno
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

M. Dobužinskio g. 3

Seniūnija: 
Centro
Gatvė: 
M. Dobužinskio g.
Namo nr.: 
3
Tipas: 
sodybiniai namai

Tipas:

Aukštų skaičius: 
1.5
Paskirtis: 
gyvenama
Įranga: 
vietinis centrinis šildymas, išlikusios krosnys, komunalinis vandentiekis
Šaltiniai: 
KAA, F. 214, ap. 1, b. 5703; F. 209, ap. 3, b. 6366.
Paveldosauginis statusas: 
pastatas neturi teisinio apsaugos statuso
Aprašė: 
2013 m., Nijolė Lukšionytė
Autentiškas namas
Tinkamai tvarkomas


653,58 kv. sieksnių dydžio sklypas nuo 1886 m. priklausė bajorams Aleksandrui ir Antaninai Skavinskams. 1903 m. jie gyveno mediniame 3 kambarių name (plane pažymėtas A raide), antrą  medinį namą nuomojo. Sklype buvo didelis sodas. 1909 m. valdą įsigijo  Marija Borodzič. Pagrindinis namas jau 5 kambarių, antrasis – nebenaudojamas, 1910 m. nugriautas. 1925 m. valdą (2974 kv. m. sklypą su namu) įsigijo Juozas ir Magdalena Vokietaičiai, tais metais jie įsikūrė 3 kambarių bute, esančiame namo mezonine. Vėliau šeima gyveno erdvesniame pirmo aukšto bute. Pedagogas J. Vokietaitis (1872-1931) 1931 m. išrinktas Kauno burmistru. Jam mirus, turtą paveldėjo žmona su vaikais Vytautu, Algirdu, Juozu-Kęstučiu, Birute ir Gražina. Sklypas padalintas, neliko priėjimo prie gatvių. Sovietmečiu namas kurį laiką išliko Vytauto Vokietaičio nuosavybe. Čia apsigyveno seserys Eucharistietės,  prieangyje buvo slepiama „Katalikų bažnyčios kronika“.

Literatūra: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=VOKIETAITIS%20JUOZAS