Kauno
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

K. Donelaičio g. 1

Seniūnija: 
Centro
Gatvė: 
K. Donelaičio g.
Namo nr.: 
1
Tipas: 
miestiečių namai

Tipas:

Pastatą statė: 
Rudolfas Markeris
Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
Kauno apskrities archyvas, F. I-61, ap. 2, b. 6087, 6366 (lap. 102); F. 214, ap. 1, b. 1015; F. 218, ap. 2, b. 1073, 1074,
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
2013 m., Nijolė Lukšionytė


Istorija. Medinis 1 aukšto namas šioje vietoje pastatytas 1878 m.; valdininkas Berliakovas 1894 m. pristatė priestatą. Vėliau trys mediniai namai (Donelaičio g. 1, 1a, 5)  priklausė Rudolfui ir Michalinai Markeriams. Pirklys Markeris XX a. pradžioj buvo Miesto dūmos narys, išsilavinimą įgijęs matininkų mokykloje. Sklype buvo net 6 sodo apsupti mediniai namai, kai kurie statyti apie 1860 m. Dalį valdos su kraštiniu namu 1925 m. įsigijo gydytojas Vladas Kairiūkštis. Namui 1926 m. pristatytas prieangis Vytauto pr. pusėje, pakeistos apkalimo lentos, durys (proj. aut. inž. St. Makas),  1930 m. primūrytas priestatas (inž. A. Šalkauskis).

Architektūra. Tai vienas iš XIX a. miestiečių namų, kuriame susijungė etninės bei profesionaliosios architektūros tradicijos. Patyręs keletą perstatymų, renovuotas. Išorėje vyrauja 1926 m. atnaujinimo metu suteiktos formos.

Kultūrinė vertė.  Namas sovietmečiu įrašytas į istorijos paminklų sąrašą, kadangi jame 1925-1965 m. gyveno ir dirbo gydytojas Vladas Kairiūkštis.

Literatūra: N.Lukšionytė-Tolvaišienė. Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. Kaunas, 2001, p.151-152.