Kauno
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

„Kaunas – mano tapatybė“ - apie medinį paveldą ir kauniečius

2015 m. sausio 16 d. Vytauto Didžiojo universiteto  Baltijos regiono kultūrų 4 kurso studentai organizavo renginį – „Kaunas – mano tapatybė“. Jo metu pristatyta Kauno medinės architektūros duomenų bazė www.archimedė.lt. Apie tai, kaip medinė XX a. pr. architektūra prisideda prie miesto tapatumo, kalbėjo projekto specialistai Asta Raškevičiūtė bei Rytis Mekiša. Renginyje pristatyti Žaliakalnio bei Šančių (Aukštųjų ir Žemųjų) atvejai bei vienas iš medinių pastatų tipų – geležinkeliečių namai. Buvo apžvelgti medinių Žaliakalnio pastatų tipai, pateikta pavyzdžių, kaip paties rajono gyventojai save sieja su medine architektūra, jų požiūris į medinių pastatų tvarkybą, išsaugojimą. Trumpai apžvelgtas VDU kultūros paveldo ir turizmo studijų magistrės Lauros Rimkutės atliktas tyrimas apie Žemųjų Šančių gyvenseną bei rajono architektūros ir urbanistikos ypatybių įtaką vietos gyventojų mentalitetui. Taip pat pristatyti Aukštųjų Šančių medinių namų pavyzdžiai ir pastebėjimai apie vietos gyventojų požiūrį į medinę rajono architektūrą.