Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

D. Poškos g. 3

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
D. Poškos g.
Namo nr.: 
3
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Edvardas Zakševskis (Zakrzewski)
Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4521, 5596, 6320; LCVA , f. 64, ap. 9, b. 480; VRVA, f. 761, ap.15, b. 2533
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Medinio namo D. Poškos g. 3 1908 m. A. Filipovičiaus Duboviko projektas (statytojas Eduardas Zakševskis). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4521

Mūrinio namo D. Poškos g. 3 sklype 1912 m. projektas (statytojas Eduardas Zakševskis). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5596

Mūrinių pastatų D. Poškos g. 3 sklype 1914 m. A. Filipovičiaus Duboviko projektas (statytojas Eduardas Zakševskis). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 6320

Namo D. Poškos g. 3 (Jasna 3, Edward Zakrzewski) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1925 m. A. mūrinio priestato Filipovičiaus Duboviko projektas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 480

Namo nacionalizavimo byla (O. Vytautienės g-vė 3, Edvardas Zakševskis). 1941-1942 m. VRVA, f. 761, ap.15, b. 2533

SABALIAUSKIENĖ, Diana. Pastatas Vilniuje, D. Poškos g. 3 bt. 1. Paminklotvarkos sąlygos. 1998 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: