Druskininkų
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

V. Kudirkos g. 9

Gatvė: 
V. Kudirkos g.
Namo nr.: 
9
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
gyvenama
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
2015 m., Ingrida Veliutė
Autentiškas namas


Architekttūra. Vila pastatyta XX a. I p., ji stovi pagrindiniu, vakarų fasadu atgręžta į V. Kudirkos gatvę. Pastatas netaisyklingo stačiakampio plano, vieno aukšto su mansarda, planinė struktūra – bekoridorinė jungtinė. Namas pastatytas ant juostinių betoninių pamatų žemu tinkuotu cokoliu[1].  Sienos rąstinės, apkaltos profiliuotomis lentelėmis, cokolyje, mezonine bei frontonuose iki palangių sudėtomis vertikaliai, aukščiau pagrindinėse sienų plokštumose – horizontaliai. Pastogėje, rizalito cokolinėje dalyje profiliuotos apkalimo lentos sukomponuotos eglute. Sienų viršuje visą pastatą juosia kiaurapjūviu pjaustyta ornamentinė juosta. Pastato kampai apkalti vertikaliomis lentomis. Langai daugumoje nauji, tik nedidelė jų dalis mena senesnius laikus. Stogo forma sudėtinė: dvišlaičių stogų junginys. Stogas dengtas nauja skardinių čerpių danga.

Reprezentacinis vakarų fasadas – simetriškas, jo centrinė dalis išryškinta masyviu, gausiai dekoruotu rizalitu. Tarp stambių drožiniais puoštų piliastrų pirmame ir mansardiniame aukštuose – dideli langai smulkaus dalinimo rėmais. Frontonas papuoštas drožinėta kryžma ir dviejų sluoksnių vėjalentėmis: plačias sudėtingu kiaurapjūviu motyvu dekoruotas vėjelentes iš viršaus pridengia siauresnės, pjaustinėtos dantukų ornamentu. Pokarnizinės lentos taip pat išpuoštos kiaurapjūvio technika atliktais ornamentais, tokiais pat kaip vėjalenčių. Langų apvadai profiliuoti, nuo gatvės pusės dekoruoti ornamentais drožinėtais sandrikais.

Fasadas iš kiemo pusės – tūrinis decentralizuotas. Centrinis akcentas – medinėmis kolonomis paremtas mezoninas su dideliais smulkaus dalinimo langų rėmais, iš dešinės – kiek žemesnis priestatas dvišlaičiu stogu. Frontonuose, kaip ir kitose sienų plokštumose, kartojasi pagrindinio fasado dekoro elementai.

Pastatas kompaktiško tūrio, visi fasadai vieningi, itin puošnūs ir išbaigti. Namas dekoruotas rusiško stiliaus ornamentika[2], savo formomis primena cariniais laikais (maždaug XIX a. pab.–XX a. pr.) Peterburge statytus vasarnamius[3].

Kultūrinė vertė. Vila stovi Druskininkų miesto istorinėje dalyje, turi architektūrinę vertę. 1998 m. įtraukta į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą[4]. 1996 m. rekonstruota pritaikant naujai paskirčiai[5]. 2015 m. duomenimis, šiame pastate įsikūręs bendrabutis „Žuvėdra“[6], kuriame, pasak Druskininkų amatų mokyklos tinklalapio, gyvena ne tik mokyklos mokiniai, bet ir našlaičiai bei socialiai remtini vaikai, jais rūpinasi mokykla kartu su Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija (LVTGO) „Gelbėkit vaikus”[7]. Šiuo adresu registruotas ir „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centras[8].

Nijolė Skurevičienė, Žydrė Petrauskaitė
[1] Jarukaitienė A. Kultūros vertybės pagrindinis dosje. Statinio aprašas. Alytaus teritorinis KPD, p. 1.

[2] Ptašek M. Medinė kurortų architektūra / Medinė architektūra Lietuvoje. Vilnius, 2002., p. 116.

[3] Druskininkų miesto istorinės dalies pagrindinis dosje. Tyrimų archyvinė medžiaga, Alytaus m. KPC medžiaga, p. 9.

[4] Kultūros vertybių registras (nuo 2005 m. unikalus objekto kodas – 30657).

[5] Jarukaitienė A. Kultūros vertybės pagrindinis dosje. Statinio aprašas. Alytaus teritorinis KPD, p. 2.